BARNEHAGENS FAGOMRÅDER:

Udir.no: Kapittel 9 i Rammeplan for barnehagen

Fremside > Ressurser > Fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst

Etikk, religion og filosofi

Kropp, bevegelse, mat og helse

Nærmiljø og samfunn

Kunst, kultur og kreativitet

Antall, rom og form

Natur, miljø og teknologi