BARNEHAGEN I DAG

Barnehagen består i dag av tre hovedavdelinger. En avdeling for barn mellom 0-3 år, en for barn mellom 3-6, og ei naturavdeling i Sæterlia for barn mellom 3-6 år, som har åpent tre dager i uka. Barnehagen har en åpningstid fra 06.45 – 17.15. på Bårdshaugen og 06.45-16.30 i Sæterlia.

 

Barnehagen drives med tilskudd fra kommunen, samt foreldrebetalig pr.plass. Foreldrene betaler for 11 måneder og vi har 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % reduksjon for 3. barn.

 

Vi har pr. 1.januar 2018; 44 barn i barnehagen.

 

Daglig leder: Ann Elin Øyen Løfald Epost: baabarne@online.no 957 67 873 Bårdshaugveien 25, 6650 Surnadal

For ansatte: Pålogging e-post